دسته بندی ها

ارسال محلی با پیک در روزهای تعطیل انجام نمی گردد

به آگاهی می رساند ارسال محلی با پیک در روزهای تعطیل انجام نمی گردد  در صورت ثبت سفارش مراتب جهت ارسال در اولین روز کاری هماهنگ خواهد گردید.

پنج شنبه 18 مهر 1398 - 15:28:39