دسته بندی ها

15 ویژگی یک فرد موفق

فرد قدرتمند کسی است که در ذهن خود هر ویژگی ارائه شده در این متن را توسعه داده باشد.

 

- پیش از کسب قدرت باید یک هدف قطعی برای خود تعیین کنید و برای پیگیری این هدف اعتماد به نفس داشته باشید.

 

- تحقق اعتماد به نفس مستلزم وجود ابتکار و رهبری است.

 

در ایجاد اعتماد به نفس و طرح هایی برای تبدیل هدف به واقعیت و عملی کردن طرح ها تخیل لازم است.

 

- عمل باید با اشتیاق ترکیب شود در غیر این صورت اصالت و قوت خود رااز دست خواهد داد.

 

- شما برای موفقیت به خویشتن داری بسیاری نیاز خواهید داشت.

 

- باید عادت کارکردن بیشتر از دستمزد را نیز در خود پرورش دهید. عادت پس انداز کردن را تمرین کنید.

 

- باید به یک متفکر دقیق تبدیل شوید و در طول پرورش این خصوصیت به خاطر داشته باشید که تفکر دقیق بر پایه وقایع استوار است نه شایعات یا اطلاعات صرف!

 

- با توجه کامل به یک فعالیت خاص در زمانی معین باید عادت تمرکز را در خود تقویت کنید.

 

- همچنین لازم است که عادت همکاری را در تمام طرح های خود تمرین کنید.

 

- باید از شکست خود و دیگران درس و بهره بگیرید. پرورش عادت بردباری نیز ضروری است.

 

- در نهایت باید قانون طلایی یا قانون جذب را پایه و اساس تمام کارهایی که انجام می دهید و بر سایرین تاثیر می گذارد، قرار دهید.

 

برگرفته از کتاب قانون موفقیت در 15 درس اثر ناپلئون هیل

سه شنبه 4 تیر 1398 - 11:49:30